News

[COMPETITION] 미코세라믹스 안성 연구생산동 설계 및 CM용역 제안경쟁 당선!!

등록일
2021-05-20
조회수
3,703

미코세라믹스 안성 연구 생산동

설계 및 CM용역 제안경쟁 당선!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

대지위치 안성시 신모산동 88번지 외 8필지
대지면적 11,268.00㎡
연면적 30,253.00㎡
용도 차세대 소재 부품 연구개발 및 생산공장, HQ
규모 지하 2층, 지상 6층
   
참여인원       TL 서정균
  TEAM 설계: 오영재, 장우준, 김건우, 권순오, 이광호, 곽윤빈, 석찬영
                 CM: 오종섭, 김민석
                 N.I.D: 김효중
  GP 백의현
  CR 김재우, 서정균

 

맨 위로 이동